Phone : 034-440505-7

Email: info@tsplaspack.com


"ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนไปกับเรา" TS PLASPACK

สินค้า

สินค้า Food Grade ทุกชิ้นปลอดภัย 100%

เพิ่มเติม

รางวัล

ได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน

เพิ่มเติม

PCR

เม็ดรีไซเคิล PCR ตอบโจทย์ความยั่งยื่น

เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

ดีไซต์ตามวิสัยทัศน์ของท่านด้วย 3D Printing

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ใหม่NEW Product

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด(มหาชน)


ผลิตภัณฑ์ Serie Bottle

Card image cap
SerieBottle

กลุ่มที่ 1

Card image cap
SerieBottle

กลุ่มที่ 2

Card image cap
SerieBottle

กลุ่มที่ 3

Card image cap
SerieBottle

กลุ่มที่ 4

ผลิตภัณฑ์ Serie Jar

Card image cap
SerieJar

กลุ่มที่ 1

Card image cap
SerieJar

กลุ่มที่ 2

Card image cap
SerieJar

กลุ่มที่ 4

กิจกรรมข่าวสารต่างๆ

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด(มหาชน)